Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy / zwrotu zgodnie z §§ 312b BGB ff., BGB-InfoV

 

Jeżeli Klient jest konsumentem, to znaczy kupuje towar w celu, którego nie można przypisać jego działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej, 

ma on w ciągu dwóch tygodni od otrzymania towaru możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, 

jeżeli Umowa została zawarta listownie, telefonicznie, faksem, internetem lub e-mailem albo nie była osobiście obecna przy jej zawieraniu.

Rezygnacja może być dokonana na piśmie lub poprzez zwrot towaru.

 

Rezygnacja musi zostać wysłana do firmy określonej w umowie lub:

 

U-Reach Gmbh * Kettenstraße 4 * 69190 Walldorf

Tel +49 (0) 6222 9388-23 Faks 9388-50

Internet: www.mocznik.eu

Mail: shop@u-reach.eu

 

Zwrócimy klientowi cenę zakupu, którą mógł już zapłacić w ciągu 30 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, 

pod warunkiem, że dostarczony towar zostanie zwrócony w stanie nieuszkodzonym i nadającym się do sprzedaży.

 

Jeśli klient nie wskazał wyraźnie w zamówieniu, że nie jest użytkownikiem komercyjnym, a tym samym klientem/konsumentem, 

to znaczy, że nie używa zamówionego towaru ani komercyjnie, ani zawodowo, jest użytkownikiem komercyjnym.

Koszty zwrotu ponosi zamawiający, jeśli dostarczony towar jest równy zamówionemu

i jeśli cena zwracanej rzeczy nie przekracza kwoty 40 euro lub jeśli kupujący z wyższą ceną 

obiekt w momencie odwołania nie ma wynagrodzenia ani uzgodnionej w umowie płatności częściowej.W przeciwnym razie 

zwrot dla klienta jest bezpłatny.Do wszystkich zwrotów należy dołączyć kopię dowodu dostawy.Przyjmowana będzie tylko wystarczająca liczba zwrotów opłaconych z góry.

Przesyłki bezzwrotne zasadniczo nie są akceptowane.Zwracamy tylko koszty najkorzystniejszej formy zwrotu zgodnie z taryfami Deutsche Post AG.

Ograniczenie prawa odstąpienia od umowy lub prawa zwrotu.Przedmioty nadające się do transportu należy odesłać.Przedmioty nie nadające się do wysyłki pocztą odbiera kupujący.)

 

Zgodnie z § 312 d BGB nie dotyczy to umów zawieranych na odległość „na dostawę towarów wyprodukowanych zgodnie z zamówieniem klienta

specyfikacje lub są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb lub które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu."

 

Zgodnie z § 312 d BGB prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy również umów zawieranych na odległość

»O dostawę oprogramowania, pod warunkiem rozszczelnienia dostarczonych nośników danych przez konsumenta«

Z tych powodów nie akceptujemy wycofania oprogramowania lub numeru licencji przesłanego do pobrania, faksem lub e-mailem, ani zwrotu otwartego oprogramowania!

 

ograniczenia

Nowelizacja ustawy o sprzedaży na odległość dodała w Kodeksie cywilnym następującą definicję:

"§ 13 Konsumenci: Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celu, którego nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej

ani samodzielną działalność zawodową."

[Źródło: www.fernabsatzgesetz.de, tam „Zmiany prawa poza FernAbsG (art. 2 i 3), w szczególności dodatki do kodeksu cywilnego”]

 

Obecnie ustawa o sprzedaży na odległość ma zastosowanie tylko do „umów zawieranych na odległość, czyli zgodnie z § 1 FernAG dla umów dostawy towarów lub świadczenia usług, 

które zawierane są między przedsiębiorcą a konsumentem."

[Źródło: www.fernabsatzgesetz.de, tam „Uwaga do § 1 FernAbsG – Zakres”].

 

W związku z tym zwracamy uwagę, że umowy z podmiotami niebędącymi konsumentami, w szczególności z firmami oraz wszystkimi, którzy zamówili towar w celach handlowych, 

zwykle nie są objęte ustawą o sprzedaży na odległość i dlatego mogą podlegać innym przepisom prawnym (krótsze okresy gwarancji i brak prawa do odwołania/zwrotu).