Polityka prywatności

Polityka prywatności

1.Przegląd ochrony danych

Ogólne

Poniżej przedstawiono prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej witryny.Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować.Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdziesz w naszej polityce prywatności znajdującej się poniżej.
Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Dane zbierane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony.Dane kontaktowe operatora znajdują się w wymaganej nocie prawnej serwisu.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz.Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony.Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z którego korzystasz lub kiedy uzyskałeś dostęp do strony.Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych zbierana jest w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu.Inne dane mogą być wykorzystane do analizy, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Zawsze masz prawo zażądać informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia bez żadnych opłat.Masz również prawo zażądać ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia.Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w nocie prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych.Możesz też oczywiście złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.
Analityka i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej mogą być wykonywane analizy statystyczne Twojego zachowania podczas surfowania.Dzieje się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i analiz.Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa, tj.minie będziemy w stanie zidentyfikować Cię na podstawie tych danych.Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi.Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Możesz sprzeciwić się tej analizie.Poniżej poinformujemy Cię o tym, jak skorzystać z opcji w tym zakresie.

2.Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych.Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone będą różne dane osobowe.Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować.Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy.Wyjaśnia również, jak iw jakim celu to się dzieje.

Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet (np.Gza pośrednictwem komunikacji e-mailowej) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa.Pełna ochrona Twoich danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Powiadomienie dotyczące strony odpowiedzialnej za tę stronę internetową

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

U-Reach GmbH
Lars Christophersen
Kettenstraße 4
69190 Walldorf

Telefon: 06222 938823
E-mail: lars.christophersen@u-reach.eu

Stroną odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).)

Cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą.Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.Nieformalny e-mail z taką prośbą jest wystarczający.Dane przetworzone przed otrzymaniem przez nas Twojego żądania mogą nadal być przetwarzane zgodnie z prawem.
Prawo do składania skarg do organów regulacyjnych

Jeśli doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych, osoba, której to dotyczy, może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.Właściwym organem regulacyjnym w sprawach związanych z przepisami o ochronie danych jest inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę.Listę inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.zapora.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.HTML.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, były automatycznie dostarczane Tobie lub osobie trzeciej w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, zostanie to wykonane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny.Połączenie szyfrowane można rozpoznać po adresie przeglądarki, gdy zmienia się on z „http://” na „https://”, a na pasku adresu przeglądarki wyświetlana jest ikona kłódki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Szyfrowane płatności na tej stronie

Jeśli zawierasz umowę, która wymaga przesłania nam informacji o płatności (np.Gnumer konta do poleceń zapłaty), będziemy potrzebować tych danych do przetworzenia Twojej płatności.

Transakcje płatnicze przy użyciu powszechnych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych połączeń SSL lub TLS.Zaszyfrowane połączenie rozpoznajesz po adresie swojej przeglądarki, gdy zmienia się on z „http://” na „https://” i widoczna jest ikona kłódki w linii adresu Twojej przeglądarki.

W przypadku komunikacji szyfrowanej żadne dane dotyczące płatności, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W zakresie dozwolonym przez prawo mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji w dowolnym momencie o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcy i celu, w jakim zostały one przetworzone.Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych.Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w naszej nocie prawnej, jeśli masz dalsze pytania dotyczące danych osobowych.

Sprzeciw wobec e-maili promocyjnych

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w kontekście wymagań dotyczących informacji prawnych na stronie internetowej w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione.Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych w przypadku otrzymania niezamówionych materiałów reklamowych, takich jak spam e-mailowy.

3.Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Niektóre z naszych stron internetowych używają plików cookie.Pliki cookie nie wyrządzają szkody komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów.Pliki cookie pomagają uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajniejszą i bezpieczniejszą.Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”.” Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie.Inne pliki cookies pozostają w pamięci Twojego urządzenia, dopóki ich nie usuniesz.Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o korzystaniu z plików cookie, abyś mógł indywidualnie decydować, czy zaakceptować, czy odrzucić plik cookie.Alternatywnie, Twoja przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała, lub aby automatycznie usuwała pliki cookie po zamknięciu przeglądarki.Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej strony.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji, z których chcesz korzystać (takich jak koszyk na zakupy), są przechowywane zgodnie z art.6 ust. 1 lit. f DSGVO.Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes polegający na przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi świadczonej bez błędów technicznych.Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak te używane do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Operator strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przekazuje w „plikach dziennika serwera”.Są to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Użyty system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit. f DSGVO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań poprzedzających zawarcie umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, zbierzemy dane wprowadzone w formularzu, w tym podane przez Ciebie dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie i wszelkie dodatkowe pytania.Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody.

W związku z tym będziemy przetwarzać wszelkie dane, które wpiszesz w formularzu kontaktowym, wyłącznie za Twoją zgodą zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a RODO.W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodęNieformalny e-mail z taką prośbą jest wystarczający.Dane przetworzone przed otrzymaniem przez nas Twojego żądania mogą nadal być przetwarzane zgodnie z prawem.

Będziemy przechowywać dane, które podasz w formularzu kontaktowym, dopóki nie poprosisz o ich usunięcie, nie odwołasz zgody na ich przechowywanie lub cel ich przechowywania nie będzie już aktualny (np.Gpo spełnieniu żądania).Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na obowiązujące przepisy ustawowe, w szczególności te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do oferowanych tu dodatkowych funkcji.Dane wejściowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z odpowiedniej witryny lub usługi, w której się zarejestrowałeś.Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości.W przeciwnym razie odrzucimy Twoją rejestrację.

Aby informować Cię o ważnych zmianach, takich jak zmiany w zakresie naszej witryny lub zmiany techniczne, użyjemy adresu e-mail podanego podczas rejestracji.

Będziemy przetwarzać dane podane podczas rejestracji wyłącznie na podstawie Twojej zgody zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a RODO.Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.Nieformalny e-mail z taką prośbą jest wystarczający.Dane przetworzone przed otrzymaniem przez nas Twojego żądania mogą nadal być przetwarzane zgodnie z prawem.

Będziemy nadal przechowywać dane zebrane podczas rejestracji tak długo, jak długo pozostaniesz zarejestrowany na naszej stronie internetowej.Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Rejestracja przez Facebook Connect

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie internetowej, możesz również zarejestrować się za pomocą Facebook Connect.Ta usługa jest świadczona przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować za pomocą Facebook Connect i klikniesz przycisk „Zaloguj się przez Facebook” lub „Połącz przez Facebook”, zostaniesz automatycznie przekierowany na platformę Facebook.Tam możesz zalogować się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła do Facebooka.Spowoduje to połączenie Twojego profilu na Facebooku z naszą witryną lub usługami.Ten link daje nam dostęp do Twoich danych przechowywanych na Facebooku.W tym szczególnie Twoje:

 • Nazwa na Facebooku
 • Zdjęcie profilowe na Facebooku
 • Zdjęcie w tle na Facebooku
 • Adres e-mail podany na Facebooku
 • Identyfikator Facebooka
 • znajomi z Facebooka
 • Polubienia na Facebooku
 • Urodziny
 • Płeć
 • Kraj
 • Język

Te dane będą wykorzystywane do zakładania, dostarczania i personalizacji Twojego konta.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Warunkami użytkowania i Polityką prywatności Facebooka.Można je znaleźć na stronie https://de-de.Facebook.com/about/privacy/ i https://www.Facebook.com/legal/warunki/.

Pozostawianie komentarzy na tej stronie

Jeśli korzystasz z funkcji komentowania na tej stronie, godzina utworzenia komentarza i Twój adres e-mail będą przechowywane wraz z Twoim komentarzem, a także Twoją nazwą użytkownika, chyba że publikujesz anonimowo.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentowania przechowuje adresy IP użytkowników, którzy publikują komentarze.Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich opublikowaniem, potrzebujemy tych informacji, aby móc podjąć działania w przypadku nielegalnych lub oszczerczych treści.

Subskrybowanie kanału komentarzy

Jako użytkownik tej witryny możesz zarejestrować się, aby otrzymywać komentarze po rejestracji.Twój adres e-mail zostanie sprawdzony za pomocą wiadomości e-mail z potwierdzeniem.Możesz zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie, klikając link w wiadomościach e-mail.Dane podane podczas subskrybowania kanału komentarzy zostaną następnie usunięte, ale jeśli przekazałeś nam te dane w innych celach lub gdzie indziej (takich jak subskrypcja biuletynu), zostaną one zachowane.

Jak długo są przechowywane komentarze

Komentarze i powiązane dane (np.Gadres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie do czasu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub usunięcia komentarzy ze względów prawnych (oszczerstwo itp.)

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Twojej zgody zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a DSGVO.Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.Nieformalny e-mail z taką prośbą jest wystarczający.Dane przetworzone przed otrzymaniem przez nas Twojego żądania mogą nadal być przetwarzane zgodnie z prawem.
Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania lub zmiany stosunków prawnych z nami (dane podstawowe).Odbywa się to na podstawie art.6 ust. 1 lit. b DSGVO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy.Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie wymaganym do umożliwienia Ci dostępu do naszej usługi lub wystawienia Ci rachunku za to samo.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej.Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.
Dane przekazywane podczas zawierania umowy ze sklepami internetowymi, sprzedawcami detalicznymi i zamówieniami wysyłkowymi

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko w zakresie wymaganym do wypełnienia warunków Twojej umowy, na przykład firmom, którym powierzono dostarczanie towarów do Twojej lokalizacji lub bankom, którym powierzono przetwarzanie Twoich płatności.Twoje dane nie będą przekazywane w żadnym innym celu, chyba że wyraziłeś na to wyraźną zgodę.Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celach reklamowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit. b DSGVO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy.
Dane przesyłane podczas rejestracji w usługach i treściach cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko w zakresie wymaganym do wypełnienia warunków zawartej z nami umowy, na przykład bankom, którym powierzono przetwarzanie płatności.

Twoje dane nie będą przesyłane w żadnym innym celu, chyba że wyraziłeś na to wyraźną zgodę.Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celach reklamowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit. b DSGVO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy.

4.Media społecznościowe

Udostępniaj treści za pomocą wtyczek (Facebook, Google+1, Twitter itp.)

Treść na naszych stronach można udostępniać w innych sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+.Ta strona korzysta z narzędzia bezpiecznego udostępniania eRecht24.To narzędzie nawiązuje bezpośredni kontakt między sieciami a użytkownikami dopiero po kliknięciu przez użytkownika jednego z tych przycisków.

To narzędzie nie przekazuje automatycznie danych użytkownika do operatorów tych platform.Jeśli użytkownicy są zalogowani do jednej lub kilku sieci społecznościowych, przyciski Lubię to, +1 i Udostępnij na Facebooku, Google+1, Twitterze itp.wyświetli okno informacyjne, w którym użytkownik może edytować tekst przed jego wysłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony w sieciach społecznościowych bez tworzenia przez ich dostawców profili zachowań użytkowników podczas surfowania.
Wtyczki Facebooka (przyciski Lubię to i Udostępnij)

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA.Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku Lubię to na naszej stronie.Aby zapoznać się z przeglądem wtyczek Facebooka, zobacz https://developers.Facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka.Dzięki temu Facebook może otrzymywać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę z Twojego adresu IP.Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej strony ze swoim profilem na Facebooku.Dzięki temu Facebook może powiązać wizyty w naszej witrynie z Twoim kontem użytkownika.Należy pamiętać, że jako operator tej strony nie mamy wiedzy na temat treści danych przesyłanych do Facebooka ani sposobu, w jaki Facebook wykorzystuje te dane.Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka pod adresem https://de-de.Facebook.com/polityka.php.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta na Facebooku.

Wtyczka Twittera

Funkcje usługi Twitter zostały zintegrowane z naszą stroną internetową i aplikacją.Te funkcje są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.Gdy korzystasz z Twittera i funkcji „Retweet”, odwiedzane przez Ciebie strony internetowe są łączone z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom.W ten sposób dane zostaną również przesłane do Twittera.Zwracamy uwagę, że jako dostawca tych stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twittera.Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Twittera, przejdź do https://twitter.kom/prywatność.

Twoje preferencje dotyczące prywatności w serwisie Twitter można zmienić w ustawieniach konta na stronie https://twitter.pl/konto/ustawienia.

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+.Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i ujawnianie informacji: Korzystanie z przycisku Google +1 umożliwia publikowanie informacji na całym świecie.Za pomocą przycisku Google+ Ty i inni użytkownicy możecie otrzymywać niestandardowe treści od Google i naszych partnerów.Google przechowuje zarówno fakt, że dałeś +1 treści, jak i informacje o stronie, którą przeglądałeś, kiedy kliknąłeś +1.Twoje +1 mogą być wyświetlane razem z Twoją nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania lub w Twoim profilu Google lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Twoich działaniach +1, aby ulepszać usługi Google dla Ciebie i innych osób.Aby korzystać z przycisku Google +, potrzebujesz globalnie widocznego, publicznego profilu Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu.Ta nazwa jest używana przez wszystkie usługi Google.W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę używaną do udostępniania treści za pośrednictwem konta Google.Tożsamość Twojego profilu Google może zostać pokazana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub inne informacje, które mogą Cię zidentyfikować.

Wykorzystanie zebranych danych: oprócz zastosowań wymienionych powyżej, podane przez Ciebie informacje są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych Google.Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności +1 użytkowników lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub strony stowarzyszone.

Wtyczka Instagrama

Nasza strona zawiera funkcje usługi Instagram.Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie.Oznacza to, że Instagram może powiązać wizyty na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika.Jako dostawca tej strony internetowej wyraźnie zaznaczamy, że nie otrzymujemy żadnych informacji na temat treści przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez Instagram.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona korzysta z funkcji sieci LinkedIn.Usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy otwierana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn.LinkedIn zostaje poinformowany, że odwiedziłeś nasze strony internetowe ze swojego adresu IP.Jeśli korzystasz z przycisku LinkedIn „Poleć” i jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej z Twoim kontem użytkownika.Zwracamy uwagę, że jako dostawca tych stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://www.Linkedin.com/legal/polityka-prywatnosci.

Wtyczka XING

Nasza strona korzysta z funkcji udostępnianych przez sieć XING.Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy otwierana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje XING, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami XING.Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą podczas tego procesu nie są zapisywane żadne dane osobowe.W szczególności nie są zapisywane żadne adresy IP ani oceniane jest zachowanie użytkownika.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku udostępniania XING można znaleźć w polityce prywatności XING na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Wtyczka Pinterest

Nasza strona zawiera funkcje sieci społecznościowej Pinterest, obsługiwanej przez Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

Kiedy odwiedzasz stronę zawierającą wtyczkę społecznościową Pinterest, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest.Wtyczka przesyła te dane dziennika do serwerów Pinterest w Stanach Zjednoczonych.Te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, który obejmuje również funkcje Pinteresta, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, sposób korzystania z Pinteresta oraz pliki cookie.

Więcej informacji na temat celu, zakresu oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest, a także Twoich praw i możliwości ochrony Twojej prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie prywatności Pinterest: https://about.pinterest.com/de/polityka-prywatnosci.

5.Analityka i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci.Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych „cookies”.Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej.Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Cookies Google Analytics są przechowywane na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODOOperator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja adresu IP

W tej witrynie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP.Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do Stanów Zjednoczonych.Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.Google będzie korzystała z tych informacji w imieniu operatora tej witryny w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny.Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że może to oznaczać, że nie będziesz mógł cieszyć się pełną funkcjonalnością tej witryny.Możesz również uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie na temat korzystania przez Ciebie z witryny (m.in.Twój adres IP) przed przekazaniem do Google i przetwarzaniem tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.Google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu swoich danych przez Google Analytics, klikając poniższy link.Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby uniemożliwić gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywacja Google Analytics

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.Google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych na zewnątrz

Zawarliśmy umowę z Google na outsourcing przetwarzania naszych danych iw pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Gromadzenie danych demograficznych przez Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcji demograficznych Google Analytics.Umożliwia to generowanie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę.Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach i danych odwiedzających stronę trzecią.Zebranych danych nie można przypisać do żadnej konkretnej osoby.Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, dostosowując ustawienia reklam na swoim koncie Google lub możesz zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w sekcji „Odmowa gromadzenia danych”.

6.Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek serwisu YouTube, którego operatorem jest Google.Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, nawiązane zostanie połączenie z serwerami YouTube.Tutaj serwer YouTube jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube umożliwia powiązanie Twojego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem.Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

YouTube pomaga uatrakcyjnić naszą witrynę.Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art.6 ust. 1 lit. f RODO

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu YouTube o ochronie danych pod adresem https://www.Google.de/intl/de/policy/privacy.

Czcionki internetowe Google

W celu jednolitego przedstawienia czcionek ta strona korzysta z czcionek internetowych dostarczonych przez Google.Gdy otwierasz stronę, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu Twoja przeglądarka musi nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami Google.W ten sposób Google dowiaduje się, że dostęp do naszej strony internetowej uzyskano za pośrednictwem Twojego adresu IP.Korzystanie z czcionek internetowych Google odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej.Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art.6 ust. 1 lit. f RODO

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć na stronie https://developers.Google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google pod adresem https://www.Google.pl/polityki/prywatność/.

Mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API.Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP.Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu uatrakcyjnienie naszej strony internetowej oraz ułatwienie lokalizacji miejsc wskazanych przez nas w witrynie.Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art.6 ust. 1 lit. f RODO

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Google na stronie https://www.Google.de/intl/de/policy/privacy/.