Rätt till återkallande

Rätt till tillbakadragande

Rätt till ångerrätt/returrätt enligt §§ 312b BGB ff., BGB-InfoV

Om kunden är en konsument, dvs. köper varorna för ett ändamål som inte kan hänföras till hans kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet,

.

har han inom två veckor efter mottagandet av varorna möjlighet att häva avtalet utan motivering,

om avtalet ingicks via brev, telefon, fax, internet eller e-post eller inte var personligen närvarande vid fullgörandet.

Återkallelsen kan göras skriftligen eller genom att returnera varorna.

Återkallelsen måste skickas till det företag som anges i avtalet, eller:

U-Reach Gmbh

U-Reach Gmbh * Kettenstraße 4 * 69190 Walldorf

Tel +49 (0) 6222 9388-23 Fax 9388-50

Internet: www.ureach.eu

Post

Post: shop@u-reach.eu

Vi ersätter kunden för det inköpspris som han eller hon eventuellt redan har betalat inom 30 dagar från mottagandet av återkallelsedeklarationen,

förutsatt att de levererade varorna returneras oskadade och i ett säljbart skick.

Om kunden inte uttryckligen har hänvisat till beställningen att han inte är en kommersiell användare och därmed kund / konsument,

dvs att han använder de beställda varorna varken kommersiellt eller yrkesmässigt, är han en kommersiell användare.

Beställaren måste bära kostnaderna för returen, om den levererade varan motsvarar den beställda

och om priset på föremålet som ska returneras inte överstiger ett belopp på 40 euro eller om köparen med ett högre pris på

objektet vid tidpunkten för återkallandet inte har vederlaget eller en avtalsenlig delbetalning. I annat fall är

returen för kunden är gratis. Alla returer måste åtföljas av en kopia av följesedeln. Endast tillräckligt förbetalda returer accepteras.

Sändningar som inte returneras accepteras i allmänhet inte. Vi ersätter endast kostnaderna för det mest fördelaktiga returformuläret enligt Deutsche Post AG: s tariffer.

Begränsning av ångerrätten eller rätten att återvända. Transportabla föremål skall återsändas. Föremål som inte kan sändas med postpaket hämtas av köparen.)

Enligt § 312 d BGB gäller detta inte för distansavtal "för leverans av varor som tillverkas enligt kundens

specifikationer eller är tydligt anpassade till personliga behov eller som inte kan returneras på grund av sin beskaffenhet.

specifikationer eller är tydligt anpassade till personliga behov eller som inte är lämpliga för retur på grund av sin natur."

Enligt § 312 d BGB gäller ångerrätten inte heller för distansavtal

"För leverans av programvara, förutsatt att de levererade databärarna har öppnats av konsumenten"

Av dessa skäl accepterar vi inte återkallande av programvara eller licensnummer som överförts via nedladdning, fax eller e-post, och inte heller återsändande av öppnad programvara!

begränsningar

Genom ändringarna av distansförsäljningslagen lades följande definition till i civillagen:

"§ 13 Konsumenter: Konsumenter är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion i ett syfte som varken kan hänföras till deras kommersiella

eller sin oberoende yrkesverksamhet."

[Källa: www.fernabsatzgesetz.de, där "Lagändringar utanför FernAbsG (artiklarna 2 och 3), i synnerhet tillägg till civillagen"]

Nu gäller distansförsäljningslagen endast för "distansavtal, dvs. enligt § 1 FernAG för avtal om leverans av varor eller tjänster,

som ingås

som ingås mellan en entreprenör och en konsument."

[Källa: www.fernabsatzgesetz.de, där "Anm. till § 1 FernAbsG - Tillämpningsområde"].

Vi påpekar därför att avtal med icke-konsumenter, i synnerhet med företag och alla de som har beställt varorna för kommersiella ändamål,

omfattas normalt inte av distansförsäljningslagen och kan därför omfattas av andra rättsliga bestämmelser (kortare garantiperioder och ingen ångerrätt/returrätt).