UReach PRO198 SSD Duplicator

Hur man klonar hårddisken med en duplikator? Tre steg för att enkelt komma igång

Hårddiskduplikatorer, som namnet antyder, är dedikerade enheter för kloning av hårddiskar. De finns i två primära arkitekturer: PC-arkitektur och FPGA-inbäddad arkitektur. PC-arkitekturen ger flexibilitet när det gäller att lägga till funktioner, men den har också potentiella nackdelar, t.ex. risk för dataförvanskning, långsammare prestanda och ändringar av filplatser.

FPGA-arkitekturen, som används av U-Reach, är däremot exceptionellt snabb och möjliggör samtidig dataöverföring till flera enheter utan risk för dataförvanskning. Den FPGA-baserade driften säkerställer en strömlinjeformad och snabb process för kloning av hårddiskar.

UReach PRO198 SSD cloner

U-Reach HDD-duplikator är byggd på ett FPGA-system, vilket garanterar snabb och exakt bit-för-bit-kopiering. Detta garanterar att innehållet på både käll- och måldiskarna förblir identiskt efter dupliceringen. Den här enheten är särskilt lämpad för uppgifter som systemreplikering, datasäkerhetskopiering och duplicering av utbildningsmaterial.

Lär dig mer: 5 bästa hårddiskklonare som rekommenderas för hårddiskkloning och säkerhetskopiering av data

U-Reach PRO198 hårddisk duplicator: Klona hårddisk med enkla 3 steg

 1. Slå på U-Reach PRO198 genom att trycka på den dedikerade knappen; enheten startar upp på bara 3 sekunder.

  UReach PRO198 hard drive cloner
 2. Anlut hårddisken direkt och tryck på OK för att starta kopieringen - ingen SATA-adapter behövs, vilket krävs för datorer.

  UReach PRO198 SSD Copier
 3. Under hela kloningsprocessen kan du övervaka viktiga detaljer som den totala datastorleken på hårddiskarna, kopieringstiden och storleken på de kopierade data.

  UReach PRO198 Hard Disk Cloner
  PRO198 Duplicator Copy PassPRO198 Duplicator Copy Pass

När kloningen är klar ger LCD-displayen en tydlig översikt över kloningsresultaten och den tid det tagit. Anmärkningsvärt är att U-Reach PRO198 SSD Duplicator effektivt klonade nästan 30 GB data på bara 1 minut och uppnådde en kopieringshastighet på cirka 30 GB per minut. Det är nästan tio gånger snabbare än vad en vanlig dator skulle behöva för att kopiera samma mängd data.

FAQ

FQ: Hur fungerar en duplicator för kloning av hårddiskar?

S: Hard Drive Duplicator är en enhet som kan klona hårddiskar utan att det behövs en dator. Data kopieras sektor för sektor från källdisken till måldisken, vilket garanterar en identisk kopia.

Q: Vilka är fördelarna med att använda en duplicator för kloning?

A: Duplikatorer erbjuder ett snabbt och effektivt sätt att klona flera hårddiskar samtidigt, vilket sparar tid och arbete jämfört med att använda programvarubaserade kloningsmetoder eller dockningsstationer för hårddiskar.

Q: Kan jag klona olika typer av hårddiskar med en duplicator?

Q: Kan jag klona olika typer av hårddiskar med en duplicator?

.

A: Ja, dupliceringsenheter stöder ofta olika typer av hårddiskar, inklusive hårddiskar och SSD-enheter. PRO198 är en SATA-hårddiskduplikator. Om du letar efter SAS- eller NVMe-duplikator, se SAS och M.2 PCIe-serien.

Q: Behöver jag teknisk expertis för att använda en duplikator för kloning?

A: Nej, duplikatorer är utformade för att vara användarvänliga. Grundläggande kunskaper om hårddiskar och kloningsprocessen kan vara till hjälp, men omfattande teknisk expertis krävs inte.

Fråga

Q: Kan jag klona större enheter till mindre enheter med en dupliceringsenhet?

A: I allmänhet kräver dupliceringsenheter att målenheten är lika stor eller större än källenheten på grund av kopieringsprocessen sektor för sektor.

Fråga

Q: Raderas data på målenheten vid kloning?

S: Ja, data på måldisken skrivs över under kloningsprocessen. Se till att säkerhetskopiera alla viktiga data innan du fortsätter.

Fråga

Q: Raderas data på källenheten under kloningen?

S: Nej, med den skrivskyddade källporten läser U-Reach duplicator endast källdisken under kloningsprocessen. Säkerställ att källdisken inte ändras ens en byte.

Q: Where I Find Reliable Duplicator Equipment Hard Drive Cloning?

Q: Var kan jag hitta tillförlitlig dupliceringsutrustning för kloning av hårddiskar?

A: U-Reach är ett välkänt varumärke för olika dataduplikatorer och tillhörande utrustning för kloning av hårddiskar. Deras produkter erbjuder en rad olika funktioner för att tillgodose olika behov.

För personer som vill ha snabb, exakt och effektiv duplicering av data rekommenderar vi starkt att du överväger U-Reachs professionella hårddiskduplikator.

För mer information om U-Reach duplikatorer, vänligen besök: U-Reach Shop

Tillbaka till blogg